Kompleksowe tłumaczenie stron internetowych w oparciu o SEO (ang. search engine optimisation) oraz lokalizację tłumaczonego materiału.
Składa się na to nie tylko przetłumaczenie tekstu, ale też odtworzenie możliwości pozycjonowania strony w języku docelowym (wynajdywanie najlepszych ekwiwalentów słów kluczowych) oraz dostosowanie tekstów do kultury języka docelowego (lokalizacja).

Tłumaczenie strony internetowej na angielski i jej umiejętne odtworzenie w tym języku to jeden złożony proces, który często powierzany jest albo tłumaczowi, który nie posiada niezbędnej wiedzy technicznej (np. na temat pozycjonowania stron) albo ma jedynie dostęp do wyjętego z kontekstu użycia tekstu, albo przez osobę, która daną stronę tworzyła, np. web developera, które nie posiada wystarzającej wiedzy językowej, która pozwoliłaby mu stworzyć tłumaczenie angielskie strony, które miałoby ten sam efekt na odbiorcy tekstu docelowego, co na odbiorcy oryginału.

Moje doświadczenie, na które składa się wiele stron zlokalizowanych na język angielski bądź odwrotnie, a także strony, które sam tworzę w dwóch językach jako web developer, pozwala mi swobodnie wykorzystywać najbardziej wydajne narzędzia pomagające w pracy osoby pozycjonującej strony internetowe a także nadążać za najnowszymi trendami w sztuce web developmentu.

Na moje usługi składa się również bieżąca pomoc przy uzupełnianiu i dodawaniu materiałów na już zaimplementowane wielojęzyczne strony internetowe – moi klienci nigdy nie zostają bez wsparcia!

Powrót do strony głównej